Tympanometric

Adalah pemeriksaan telinga yang berguna untuk menentukan keadaan di telinga tengah. Dengan pemeriksaan timpanometri dapat diketahuai adanya cairan di telinga tengah, adanya kekakuan

[ BACK ]